Dịch vụ công chứng tại nhà tại Bảo Lộc, nhanh uy tín bạn đã biết chưa?

Share

1. Công chứng là gì?

Khái niệm công chứng được hiểu là việc công chứng viên của một tổ chức hoạt động trong ngành công chứng, xác nhận tính hợp pháp, xác thuật của giao dịch dân sự bằng văn bản, hợp đồng, tính chính xác của bản dịch giấy tờ, không sai trái; văn bản tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại (còn gọi là bản dịch) dựa trên quy định của pháp luật, phải công chứng hoặc tổ chức, cá nhân có nguyện ý muốn công chứng. 

Công chứng giúp xác nhận tính xác thực của hợp đồng được ký kết và các chứng từ văn bản gốc được xác lập trong các quan hệ dân sự, thương mại, hay các mối quan hệ xã hội khác. 

Dựa trên khoản 1 điều 2 Luật Công chứng năm 2014, công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức nào đó hành nghề công chứng, chứng nhận:

  • Tính hợp pháp và xác thực của giao dịch dân sự khác bằng văn bản (hay giao dịch, hợp đồng), tính hợp pháp của hợp đồng
  • Tính hợp pháp, tính chính xác, không đi ngược với đạo đức xã hội của văn bản dịch thuật giấy tờ, bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại. 

Đây là những giấy tờ bắt buộc phải công chứng theo quy định của pháp luật hoặc các tổ chức, cá nhân tự nguyện yêu cầu được công chứng. 

https://land.uniduc.com/author/congtyuniduc/

Bạn đang tìm hiểu về dịch vụ công chứng tại nhà tại Bảo Lộc?

2. Các trường hợp nào cần phải công chứng?

Hiện nay, theo quy định của Luật Công chứng không có bất kỳ luật định nào quy định về các trường hợp bắt buộc phải công chứng. Vậy nhưng, mỗi giao dịch khác nhau sẽ có quy định cụ thể về việc cần phải công chứng. 

Ví dụ, quy định của điều 122 của Luật Nhà ở hay điều 430 của Bộ Luật dân sự năm 2015, thì trong hợp đồng mua bán nhà ở cần phải thực hiện công chứng theo quy định, gồm:

  • Với các hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản hoặc nhà ở, trừ trường hợp tặng nhà tình thương hay nhà tình nghĩa, thì buộc phải thực hiện công chứng theo quy định dựa trên quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở và khoản 1 điều 459 Bộ luật dân sự năm 2015.
  • Những hợp đồng tặng hoặc cho bất động sản cần phải được tạo lập thành văn bản và có công chứng kèm theo theo quy định tại Khoản 1 điều 459 Bộ luật dân sự năm 2015. 
  • Những hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng dựa theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 của Luật Đất đai năm 2013.
  • Ngoài ra, khi thực hiện di chúc của người bị hạn chế về thế chất hoặc người không biết chữ thì phải được công chứng dựa theo quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 630 Bộ Luật Dân sự năm 2015. 
  • Di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài cũng phải bắt buộc công chứng dựa theo quy định tại Khoản 5 Điều 647 của Bộ luật dân sự năm 2015.
  • Văn bản về việc lựa chọn người giám hộ bắt buộc phải được công chứng theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Bộ luật dân sự năm 2015.

Ngoài ra, những trường hợp bắt buộc phải công chứng được quy định cụ thể trong một số Luật chuyên ngành cụ thể và tùy theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân cũng có thể thực hiện công chứng với những giao dịch, hợp đồng khác. 

https://land.uniduc.com/author/congtyuniduc/

Pháp luật quy định một số trường hợp có thể tiến hành công chứng tại nhà

3. Công chứng ở đâu?

Pháp luật hiện hành có quy định, người có thẩm quyền thực hiện công chứng hiện nay là công chứng viên. Công chứng viên là người có thể đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn theo quy định của Luật Công chứng, và được bổ nhiệm để thi hành nghề công chứng. 

Việc tiến hành công chứng phải được thực hiện ở các trụ sở của những tổ chức hành nghề công chứng. Dựa trên quy định của Luật Công chứng hiện nay, những tổ chức hành nghề công chứng phải bao gồm phòng công chứng và văn phòng công chứng: 

  • Văn phòng công chứng chỉ được thành lập mới ở những địa bàn với điều kiện phát triển chưa bảo đảm để mở lập văn phòng công chứng. Phòng công chứng sẽ do Uy ban nhân dân tỉnh đưa quyết định thành lập, cũng là đơn  vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng. 
  • Phòng Tư pháp: dựa trên nhu cầu công chứng của từng địa phương, Sở Tư pháp sẽ tiến hành chủ trì và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ để thực hiện việc xây dựng các đề án thành lập phòng công chứng, từ đó trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 

Trong đề án cần phải nêu rõ tính cần thiết của việc thành lập văn phòng công chứng, dự kiến về tên gọi, việc tổ chức, địa điểm và nhân sự của trụ sở. Thời gian trong vòng 30 ngày kể từ ngày Uỷ Ban Nhân dân tỉnh đưa ra quyết định thành lập văn phòng công chứng thì Sở Tư pháp cần đăng báo Trung ương hoặc đăng báo địa phương nơi đặt trụ sở của phòng công chứng trong vòng ba số liên tiếp. 

Theo đó, cá nhân hay tổ chức khi muốn thực hiện thủ tục công chứng tại văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng. Với một số giao dịch pháp luật hiện nay không bắt buộc phải công chứng, tuy nhiên nếu bạn muốn hạn chế những rủi ro trong hợp đồng hoặc giao dịch dân sự, thương mại, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn công chứng. 

4. Dịch vụ công chứng tại nhà tại Bảo Lộc

Pháp luật cũng có những quy định cho việc công chứng tại nhà với những trường hợp đặc biệt, do đó, tại Bảo Lộc, dịch vụ công chứng tại nhà hiện vô cùng được quan tâm. 

Các trường hợp có thể tiến hành công chứng tại nhà: Trường hợp khi người yêu cầu tiến hành công chứng là những người không thể đi lại được, người già yếu, người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng nên không thể đến trực tiếp trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. 

Như vậy, chỉ có 3 trường hợp được công chứng ngoài trụ sở, giúp giảm bớt thời gian đi lại cho khách hàng và vẫn đáp ứng được yêu cầu của người công chứng. Người yêu cầu công chứng tại nhà hoặc sử dụng dịch vụ công chứng tại nhà tại Bảo Lộc cần phải nêu rõ địa điểm, lý do và thời gian yêu cầu công chứng vào phiếu yêu cầu công chứng. 

Để tiến hành dịch vụ công chứng tại nhà tại Bảo Lộc, bạn có thể sử dụng dịch vụ công chứng tại nhà hỗ trợ từ Uniduc Land trong quá trình mua bán nhà đất, bất động sản tại địa phương. 

Trên đây là tất cả những thông tin liên quan đến chủ đề dịch vụ công chứng tại nhà tại Bảo Lộc. Cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các bạn. Chúc các bạn đầu tư thành công. 

Chúc bạn thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống! 

UNIDUC LAND – CHUYÊN BĐS LÂM ĐỒNG
https://land.uniduc.com
Liên hệ hotline: 0903 666 014 (MR ĐỨC) để được tư vấn

Zalo Chat
Gọi Điện Thoại