Tư Vấn Pháp Lý

Tư vấn pháp lý bất động sản, bất động sản có những yếu tố pháp lý nào? tư vấn hỗ trợ

Tìm hiểu đất DXH là gì? Lưu ý khi sử dụng đất DXH theo quy định của pháp luật

Dựa trên Luật Đất đai quy định năm 2013 trong việc phân loại đất thành 3 nhóm chính là đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Hiện trên bản đồ, loại đất được thế hiện bằng ký tự chữ theo quy phạm.  Trong số 3 nhóm đất nói trên…

Zalo Chat
Gọi Điện Thoại